ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข ได้ที่แพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทย

รัฐบาลเปิดมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ต้องหยุดชะงักไปในช่วงเกิดวิกฤติ โควิด-19 โดยเปิดความช่วยเหลืออกเป็น 3 แพ็คเกจ ประกอบไปด้วย “เราไปเที่ยวกัน” “เที่ยวปันสุข” และ “กำลังใจ” โดยประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะมีการเปิดตัวอีกไม่นานนี้ เพราะโครงการนี้จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้ว

โดยนานยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เผยถึงวิธีการลงทะเบียนเที่ยวปันสุข ว่า ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างหาข้อสรุปทางเทคนิคว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเที่ยวปันสุขผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอพลิเคชั่น อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นวิธีการลงทะเบียนจะให้เลือกใน 3 หัวข้อชัดเจน

ทั้งนี้ในหน้าแรกของระบบจะมีหัวข้อให้เลือก เราสนใจแพ็คเกจไหนให้กดเลือกแพ็คเกจนั้น หลังจากที่กดเลือกแล้ว ขั้นต่อไปคือการเลือกซื้อบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Voucher ในขั้นตอนนี้สามารถเลือกโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการได้ หลังจากนั้นจึงเป็นการชำระเงิน โดยชำระเพียงแค่ 60% ของราคาที่ทางโรงแรมในโครงการเที่ยวปันสุขตั้งไว้ ส่วนอีก 40% ทางรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายให้

สำหรับรายละเอียดของทั้ง 3 แพ็คเกจ คือ

1. “เราไปเที่ยวกัน”
– รัฐบาลจะช่วยค่าที่พักในอัตรา 40% ต่อคืน แต่ไม่เกิน 3,000 พันบาทต่อคืน
– สามารถพักได้สูงสุดไม่เกิน 5 คืน ซึ่งรัฐบาลจะช่วย 15,000 บาท
– และสนับสนุนเงินในลักษณะวงเงินอีวอลเล็ท หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้ 600 บาทต่อคืน สูงสุดไม่เกิน 5 คืน หรือ 3,000 บาท เพื่อให้นำไปใช้จ่ายกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ
– ลงะเบียนผ่านแพลทฟอร์มของธนาคารกรุงไทย
– ใช้งบประมาณ 18,000 ล้านบาท
– ราคาห้องพักที่เสนอขายต้องไม่สูงกว่าราคาที่จองผ่านเว็บจองที่พักออนไลน์
โดยคาดว่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก โรงแรมได้ประมาณ 24,700 แห่ง และร้านอาหาร 36,755 แห่ง


2.“เที่ยวปันสุข”
– รัฐบาล รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าเดินทางโดยสายการบินต้นทุนต่ำ หรือรถเช่าในอัตรา 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท เบื้องต้นสายการบินต้นทุนต่ำที่เข้าร่วมโครงการให้กำหนดราคาขายตั๋วเครื่องบินเในประเทศไป-กลับ ในราคา 2,500 บาท
– ลงะเบียนผ่านแพลทฟอร์มของธนาคารกรุงไทย เพื่อรับ Promotion Code
– จะต้องลองที่พักในโครงการเราไปเที่ยวกัน จึงจะได้รับสิทธิ์จองบัตรโดยสารเครื่องบินไป กลับ
โดยคาดว่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการสายการบินในประเทศได้จากการขายตั๋ว 2 ล้านใบ และให้เกิดกระกตุ้นการเดินทาง 2 ล้านครั้ง ใช้เงินงบประมาณ 2,000 ล้านบาท


3. “กำลังใจ”
– 
เพื่อตอบแทนบุคลากรแนวหน้าในการรับมือโควิด-19 โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวม 1.2 ล้านคน โดยจะให้ได้รับสิทธิพิเศษเดินทางท่องเที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยว 2 วัน 1 คืน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 2,000 บาทต่อคน โดยใขช้งบประมาณ 2,400 ล้านบาท และจะกระตุ้นใหเกิดเงินหมุนเวียน 6,500 ล้านบาท

       ทั้งนี้โครงการ เที่ยวปันสุข กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด เริ่มตั้งแต่  ก.ค.- ต.ค. 2563 วงเงิน 2.2 ล้านบาท


เครดิต: AMARIN TV