มอบเงินเยียวยาบ้านละ 1000 บาทเตรียมรับเลย เงินเข้าภายใน 30 มิย 63พัทยาแจกเงินเยียวยาโควิด-19 ครัวเรือนละ 1,000 บาท
รวมเกือบหมื่นครัวเรือน เร่งแจ กให้ครบภายใน 30 /มิ.ย. /63

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ข่าวช่องวันรายงานกรณี เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
เปิดให้ประชาชนในพื้นที่ ลงทะเบียน รับเงินเยียวยาครอบครัวละ 1,000 บาท
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการหยุดงาน
ซึ่งมีได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด19 โดยเปิดให้ลงทะเบียน เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยตรวจสอบพบว่า มีครอบครัวที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9,759 ครัวเรือน แต่เมืองพัทยา
ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันทีเหมือนองค์กรปกครองส่วนบริหารท้องถิ่นอื่น ๆ
เนื่องจากเป็นพื้นที่ปกครองรูปแบบพิเศษ ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง และยังไม่มีข้อบัญญัติรองรับจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา
รวมถึงการส่งเรื่องขออนุมัติไปยัง จ.ชลบุรี และกระทรวงมหาดไทยกระทั่งมีหนังสือลงนามเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทย วันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา
ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะเบิกถอนเงินสดออกจากธนาคารกรุงไทย และแบ่งทีมไปยังธนาคารต่างๆ ของประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา
ซึ่งคาดว่าภายในวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน จะผู้ลงทะเบียนทั้ง 9,759 ครัวเรือนจะได้รับเงินครบทุกคนแน่นอน

ขอบคุณที่มา:pthotnews.com