ฟังชัดๆ เงินเหยียวยา 3เดือน เป็น 6เดือน !

มาตรการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นมาตรการรับเงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกร ทั้งมาตรการเยียวยาอื่นๆ จากภาครัฐที่ออกมาในช่วงนี้ เริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของหลายๆ โครงการกันแล้ว คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนวันนี้ ก็คือ มาตรการต่างๆ จากคลังจะถูกต่อเวลาไปอีกหรือไม่ หรือ เงินเยียวยา ได้ 3 เดือนหรือ 6 เดือน กันแน่


ความจริง เรื่องมาตรการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเนื่อง 3 เดือนโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ที่ดำเนินการคัดกรอง และจ่ายเงินผ่านระบบมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้นั้น
ด้าน อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า

“กระทรวงการคลังยังย้ำชัด! จ่ายเงินให้กลุ่มอาชีพอิสระ 5 พันบาทเป็นเวลา 3 เดือน จนถึงเดือนมิถุนายนนี้ และไม่ขยายออกไปอีกต่อไป”

คำยืนยันจาก รมว.คลัง นอกจากจะเป็นการเคลียร์ประเด็น เงินเยียวยา ได้ 3 เดือนหรือ 6 เดือน แล้ว ยังมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดตั้งทีมเราไม่ทิ้งกัน เพื่อติดตาม สำรวจ และรับทราบความเดือดร้อน ทั้งนี้หลังจากที่กระทรวงการคลังได้ข้อมูลแล้วเร่งเยียวยาฟื้นฟู คืนอาชีพ คืนรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศหลังจากนี้อีกด้วย


ขณะเดียวกัน ในการประชุมคณะกรรมการเยียวยาผลกระทบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาการเยียวยากลุ่มประชาชนที่ยังตกหล่นพบว่ามีอยู่ราว 9 ล้านคน ซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายที่จะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาเยียวยา

โดย กลุ่มตกหล่นที่คลังได้ทำการพิจารณาเงินเยียวยาในที่ประชุม 9 ล้านราย สามารถแบ่งออกเป็น

1) กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.2 ล้านคน
2) กลุ่มที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พันบาทไม่สำเร็จ จำนวน 1.7 ล้านคน ซึ่งคัดกรองจากความซ้ำซ้อนรับมาตรการแล้วเหลือ 3 แสนคน แต่ยังไม่รู้ว่า จะได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาทหรือไม่
3) กลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก จำนวน 6.9 ล้านคน โดยคัดกรองความซ้ำซ้อนในการรับมาตรการรัฐจาก 13 ล้านคน จะได้รับ 1 พันบาท ระยะ 3 เดือน
4) กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคม เนื่องจาก จ่ายประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน จำนวน 6.6 หมื่นคน กลุ่มนี้ จะได้รับเยียวยา 5 พันบาท เป็นเวลา 3เดือน