พม.เยียวยาเด็กเพิ่มเติม


เเจ้งข่าวสารเพิ่มเติม กลุ่มเปราะบาง(เด็ก)
ช่วงที่รอวันจ่าย พม.ได้ทำรายชื่อรายใหม่เข้ามาเพิ่มเติม..ผูู้ปกครองที่ขึ้นสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กในเดือนมิถุนายนเเละกรกฎาคม63 พร้อมผู้ปกครองที่เดินทางไปลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเดือนมิถุนายน63 อาจนำรายชื่อมาพิจารณาหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมผู้ลงทะเบียนทั้งรายเก่าเเละรายใหม่ ให้ได้มากที่สุด


ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: สวัสดิการ ทันข่าว4.0