เตรียม เฮ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงินเพิ่ม 3,000 บาท จำกัดสิทธิ์ 1.1 ล้านคน

จากกรณี เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เพื่อฟื้นฟูและเหยียวยา โดยหนึ่งในนั้นคือ “โครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 ให้กับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนคนละ 1,000 บาท ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการใดๆ ของรัฐบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 1,164,222 คน จะได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ วงเงินงบประมาณ 3.49 พันล้านบาท