ครม.มีมติ อนุมัติ 699 ล้านบาท จ่ายค่าตอบแทน กํานันและผู้ใหญ่บ้าน 7 เดือน

ที่ประชุม ครม.มีมติ อนุมัติ 699 ล้านบาท จ่ายค่าตอบแทน “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” เพิ่มเติมพิเศษ 7 เดือน หลังช่วยดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ (23 มิ.ย.63) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. มีมติ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และแพทย์ประจำตำบล ที่มีอยู่ประมาณ 290,000 คน โดยเห็นควรพิจารณาให้ ค่าตอบแทนเพิ่มเติมพิเศษ 7 เดือน ตามความจำเป็นของแต่ละตำแหน่ง

ราชกิจจาฯประกาศระเบียบกกต.เรื่องเงินเดือน-เงินประจําตําแหน่ง
เสี่ยงเหมือนกัน! ‘ไผ่ ลิกค์’ เสนอเพิ่มเงินเดือน กํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน-อสม.
มติครม.ให้4-5พ.ย.เป็นวันหยุดพิเศษ เฉพาะกทม.-นนทบุรี

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งให้ตำแหน่งดังกล่าว เป็นเจ้าพนักงานโรคติดต่อ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงการช่วยดำเนินการค้นหาเชิงรุก และการดูแลสถานการณ์ในช่วงเคอร์ฟิว ทำให้กระทบต่อรายได้ อีกทั้งค่าตอบแทนในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับค่าคลองชีพ

ส่วนแหล่งที่มาของงบประมาณ จะใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ในแผนบุคลากรของรัฐ ประมาณ 699 ล้านบาท โดยเห็นควรให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ไปจัดทำรายระเอียด และหลักเกณฑ์ ให้ค่าตอบแทนพิเศษ

เครดิต:tnn16

ที่มา:https://www.tnnthailand.com/content/45053